Историјат Удружења Стоматолога Србије

Престанком постојања Југославије престало је да функционише, иначе веома активно, Удружење стоматолога Југославије.
Оснивање заједнице Србије и Црне Горе, изискивало је активирање окупљања стоматолога око новог удружења које би организовало све видове стручних састанака, семинара и конгреса.
Тако је 1994. Године одржан састанак представника стоматологије Србије и Црне Горе и основано је Удружење стоматолога Србије и Црне Горе. За председника је изабран Проф. Др Марко Вуловић, а договорено је да Удружење функционише по прописима старог Статута удружења здравствених радника Југославије до израде новог статута.
Обзиром да је било прошло доста година од последњег конгреса, Председништво Удружења је одлучило да је неопходно организовање конгреса, на коме би се поред стручног дела одржала и Скупштина Удружења на којој би се верификовале одлуке Председништва. Представници Црне Горе су предложили да се конгрес одржи у Црној Гори, што је прихваћено.
Први Конгрес стоматолога Србије и Црне Горе одржан је у Будви, октобра 1996. Године, на коме су поред домаћих, били и страни предавачи из Енглеске, Шведске, Немачке, Америке и Македоније. На Генералној скупштини су верификоване одлуке Председништва и потврђени избори.
Председништво је било доста активно, не само у оквиру Србије и Црне Горе, где су одржани бројни стручни састанци, семинари и предавања, него и ван заједнице Србије и Црне Горе. Тако је учешће Удружења у раду Балканске Стоматолошке Асоцијације (BaSS) било веома ангажовано као и сарадња са удружењима стоматолога Македоније, Мађарске, Румуније, Грчке и Бугарске и наравно другим удружењима. (FDI, ORCA, IADR itd). Други Конгрес стоматолога је одржан у Новом Саду, октобра 2000. Године са учешћем страних предавача. Конгресу су присуствовали 21 члан „ Borda BaSS-a“, јер је у време одржавања Конгреса организован јесењи састанак „Borda BaSS-a“.
Лагано попуштање тензија на просторима бивше Југославије допринело је бољој сарадњи стоматолошких удружења из бивших република. Посебно добри односи били су са Македонијом, Босном и Херцеговином (изузетни са Републиком Српском) и Словенијом.
Трћи Конгрес стоматолога Србије и Црне Горе одржан је у Херцег Новом од 13-16 октобра 2004. Године, уз присуство страних и домаћих предавача (Грчка, Немачка, Америка). На овом Конгресу су обављени избори за новог председника јер је Проф. Др Марку Вуловићу истекао мандат. По старом Статуту, за председника је морао да се бира делегат из Црне Горе те је изабран др Слободан Томић.
Одвајање Црне Горе из заједнице Удружење стоматолога Србије и Црне Горе је престало да постоји.
Ново Удружење стоматолога Србије је оформљено 2009, године.