Чланови Удружења Стоматолога Србије

На основу члана 12. i 78. Закона о удружењима («Сл. Лист РС» br. 51/09) и члана 19. Статута удружења стоматолога Србије, на Скупштини удружења стоматолога Србије одржаној дана 28.12.2010. године, усвојен је следећи, СТАТУТ УДРУЖЕЊА СТОМАТОЛОГА СРБИЈЕ.

Преузми списак чланова УСС