• 22.јануар 2009.

  Горишња изборна скупшина Удружења Стоматолога Србије

  Са задовољством Вас обавештавамо да је у Београду, 22. јануара 2009.год одржана редовна годишња изборна скупштина Удружења стоматолога Србије.Оснивачи Удружења стоматолога Србије су све стоматолошке секције и подружнице СЛД-а, као и струковна удружења, која су за ову скупштину делегирале по пет својих чланова.

  .shadow css class Састанку је присуствовало више од 90% позваних делегата.

  На овој седници је разматран следећи ДНЕВНИ РЕД :

  - Извештај о активностима Удружења у периоду 2006.-2009. година.

  - Доношење одлуке о именовању председника и заменика.

  - Доношење одлуке о промени назива Удружења.

  - Доношење одлуке о изменама и допунама Статута Удрзжења.

  - Избор комисије за верификацију.

  - Именовање чланова Председништва Удружења.

  - Именовање чланова Надзорног одбора.

  - Именовање чланова Етичког одбора.

  - Разно.

  Јавним гласањем, прихваћен је предлог да Удружење у наредном четворогодишњем периоду руководе :

  • Преседник:Проф. Др Обрад Зелић

  • Заменик:Доц. Др Зоран Лазић

  • Секретар:Др Михајло Ђорђевић

  • Сарадња са међународним асоцијацијама:Проф. Др Момир Царевић

  • Благајник:Прим. Др Слађан Пурић

  • Технички секретар:Мр.сци. Др Јасмина Текић

  Усвојен је и предлог да се именују чланови Етичког и Надзорног одбора Удружења Стоматолога Србије.